Privacyverklaring Nijhof groep

De Nijhof groep  bestaat uit de volgende bedrijven:

Nijhof installatietechniek, Willemsen Installatie bv, Habel Installatie, Salland Installatieservice.

Nijhof (met DC Broekland en Salland Tech Academy), gevestigd aan Van Dongenstraat 39, 8107 AE Broekland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Nijhof installatietechniek en Salland Installatieservice:           Contactgegevens Willemsen Installatie bv en Habel Installatie
Van Dongenstraat 39                                                                                                                    L.J. Costerstraat 5
8107 AE Broekland                                                                                                                       8141 GN Heino
0570-531888                                                                                                                                    0572-392100

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                                                                                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mevr. A. Nijhof is de Functionaris Gegevensbescherming van de Nijhof groep.  Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Persoonsgegevens die wij verwerken
Nijhof groep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en Achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

-Tbv Salland Installatieservice: gegevens van cv ketel  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Nijhof verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen (indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of voor een sollicitatiegesprek)
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Nijhof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Nijhof verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Nijhof gebruikt geen technische of functionele cookies. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Nijhof zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Nijhof wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Nijhof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 0570-531888 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

CONTACT 

Een initiatief van de Nijhof installatiegroep

van Dongenstraat 39
8107 AE Broekland OV NL

Stel uw vraag